Centrul de Documentare şi Informare

    Centrul de documentare şi informare (CDI) este un spaţiu pedagogic public, un centru de resurse pluridisciplinare, ce pune la dispoziţia elevilor, cadrelor didactice şi a comunităţii, informaţii pe suporturi diferite (fond de carte, reviste, CD ROM-uri, DVD-uri, calculatoare conectate la internet, echipament de multiplicare, consumabile), desfăşoară activităţi pedagogice (iniţiere în cercetarea documentară) şi pune în practică proiecte de animaţie culturală şi pedagogică. Centrul de documentare şi informare oferă elevilor structuri şi resurse documentare şi umane ce vor contribui la o mai bună inserţie şcolară prin realizarea următoarelor obiective:

 • asigurarea egalităţii şanselor prin accesul la informaţie şi cultură a elevilor, profesorilor şi a membrilor comunităţii locale; 
 • favorizarea gustului pentru lectură; 
 • dobândirea cunoştinţelor, formarea abilităţilor şi competenţelor transferabile; 
 • utilizarea metodelor de lucru diversificate; acordarea de sprijin elevilor aflaţi în dificultate; 
 • iniţierea elevilor în orientarea într-un centru de documentare şi informare; 
 • deschiderea şcolii spre exterior, spre comunitatea locală; 
 • promovarea unei pedagogii inovante, care dinamizează şi modernizează parcursurile pedagogice tradiţionale; 
 • dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de învăţare; 
 • deprinderea de a munci în echipă; 
 • formarea cetăţeanului conştient şi autonom, adaptat la lumea actuală prin intermediul vieţii şcolare; 
 • accesul liber la raft;
CDI-ul este instrumentul pedagogic prin care se pot realiza aceste obiective.