VIZIUNEA 

    Școala oferă tinerilor capacitatea de a răspunde provocărilor din partea societăţii, de a deveni agenţi ai propriei formări, care să-şi organizeze şi structureze singuri cunoaşterea, să descopere individual, având formată judecata şi responsabilitatea viitoare de cetăţean activ într-o societate cognitivă. 

    Adaptându-se în mod firesc cerinţelor societăţii de mâine şi promovând o dezvoltare susţinută şi conformă realităţilor europene, Școala Gimnazială ,,Ion Luca Caragiale” din Baia Mare se poate exprima sintetic prin următorul motto: 

,,Scopul școlii este de a înălța pe culmi nobile de viață omul, comunitatea etnică și umanitatea, prin cultivarea valorilor spiritului. ’’ (Gentle, G., The Reform of Education) 

MISIUNEA 

    Școlii Gimnaziale ,,Ion Luca Caragiale” Baia Mare reprezintă raţiunea de a fi, motivul pentru care există organizaţia şcolară şi face referire la rezultatele educaţiei pentru elevi şi comunitate. Această misiune va fi cunoscută şi asumată de către toate grupurile de interes reprezentate în şcoală: părinţi, elevi, profesori, autorităţi locale, alţi reprezentanţi ai comunităţii. 

    Fiecare elev va fi sprijinit să-şi cunoască şi să-şi dezvolte potenţialul şi aptitudinile, în funcţie de interesul şi motivaţiile personale, să-şi dezvolte astfel personalitatea, astfel încât propriul traiect existenţial, social şi profesional să se poată desfăşura sub semnul succesului. 

Şcoala garantează accesul continuu la învăţare, pentru a se forma noi competenţe. Şcoala va fi deschisă dialogului cu comunitatea, va realiza o educaţie multiculturală, asigurând astfel apropierea dintre elevi, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă, în vederea unei convieţuiri armonioase.