Rechizite şcolare 

- an şcolar 2023-2024-


Termen de depunere a dosarelor  29.09.2023
           
    În conformitate cu Legea nr. 126/2002, se acordă rechizite școlare elevilor din învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară - adică maxim 1500 lei venit net în luna iulie 2023 pe fiecare membru din familie.

Acte necesare:


       1. Cerere (descarcă de aici .pdf)    

       2. Declaraţie pe proprie răspundere (dacă este cazul)

       3. Copii ale actelor de identitate ale părinţilor, copii ale certificatelor de naştere ale elevilor, fraţilor şi surorilor

       4. Adeverinţă de venit pentru membrii familiei pentru luna IULIE 2023:

  • Adeverinţă de venit net
  • Cupon de pensie
  • Cupon de şomer
  • Indemnizaţii cu caracter - permanent
  • Alocaţii de stat pentru copii
  • Alocaţii de intreţinere pentru copiii incredinţaţi sau daţi în plasament
  • Burse pentru elevi şi studenţi