REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
ŞCOLII GIMNAZIALE „ION LUCA CARAGIALE” BAIA MARE

An şcolar 2022-2023

CAPITOLUL I 

Cadrul de reglementare 

ART. I 

(1) Regulamentul de organizare şi functionare a Şcolii Gimnaziale „Ion Luca Caragiale" Baia Mare, denumit în continuare regulament, reglementează organizarea şi funcţionarea Şcolii Gimnaziale „Ion Luca Caragiale" Baia Mare, denumită în continuare unitate de invăţămănt, în cadrul sistemului de invătământ din România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(2) Unitatea de Invăţământ se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile vigoare, ale Ordinului nr. 4183/04.07.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de invăţămănt preuniversitar, ale prezentului reguIament de organizare şi funcţionare şi aie regulamentului intern.

 [citeşte...]