Regulament intern

2022-2023

    Regulamentul intern a fost conceput pe baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului nr. 4742/10.08.2016 privind Statutul Elevului, a Contractului colectiv de muncă, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din invăţămāntul Preuniversitar şi pe baza propunerilor primite de la cadre didactice, părinţi şi elevi.


[citeşte...]