Anunţ post vacant



Înscriere în clasa pregătitoare 2023-2024

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare: 3 mai – 18 mai 2023
A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare: 6 iunie – 12 iunie 2023


Informaţii:

  • OME nr. 3704/2023, privind aprobarea Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2023-2024 
  • OME nr. 3445/2022, privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi a Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023 [Metodologia de înscriere nu a fost abrogată]
Vezi mai multe informaţii


Olimpiada Naţională
Lectura ca Abilitate de Viaţă
Etapa judeţeană - 2023

    Contestaţiile la Olimpiada "Lectura ca abilitate de viaţă", etapa județeană, se vor depune în data de 27 martie 2023, la secretariatul Şcolii Gimnaziale "Ion Luca Caragiale", Baia Mare, în intervalul orar 8,00-15,00.
Conform Regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei naţionale "Lectura ca abilitate de viață", art. 24 (4):

  "La nicio etapă a Olimpiadei nu se admite depunerea contestaţiei de către altă persoană (părinte, profesor, coleg etc), în absenţa elevului în cauză." Citește

Subiecte şi bareme:

Informaţii:

    Olimpiada Națională Lectura ca Abilitate de Viață, etapa județeană, va avea loc sâmbătă, 25 martie 2023, la Școala Gimnazială ”Ion Luca Caragiale”, Baia Mare. Proba scrisă va începe la ora 10:00. Accesul elevilor în săli se va face în intervalul orar 8:30 - 9:30 (conform programării afișate la avizierul unității de învățământ și pe ușile sălilor de clasă). 

Pentru legitimare, elevii vor avea asupra lor carnetul de elev cu fotografie, vizat pentru anul școlar în curs sau cartea de identitate. 

Lucrurile personale (telefoane, genți, etc.) se predau la sala de bagaje: sala 37 ( et. I, corp A) sau sala 8 (Parter, corp B) înainte de intrarea în sălile de concurs. 

Redactarea lucrării se va face cu pix sau stilou cu cerneală albastră. 

Accesul elevilor în centrul de concurs se va face folosind intrările din Corpul A, respectiv Corpul B, conform repartizării în săli. 

Elevii repartizaţi în sălile 50, 51, 52, 55, 56, 57 vor folosi intrarea din corpul A şi vor preda lucrurile personale în sala 37. Elevii repartizaţi în sălile 10, 22, 29, 30, 31, 41, 42, 49 vor folosi intrarea din corpul B şi vor preda lucrurile personale în sala 8.


Ecologia la firul ierbii
- 2023 -


Hora Vitaminelor
- 2023 -

    Şcoala Gimnazială "ION LUCA CARAGIALE" Baia Mare  vă invită  la  a IX-a ediţie a Concursului  Interdisciplinar "Hora Vitaminelor".



Anunţ posturi vacante



Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a
-anul școlar 2022-2023- 

CALENDAR:

6-9 iunie 2023 Înscrierea la evaluarea națională
9 iunie 2023 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
19 iunie 2023  Limba şi literatura română – probă scrisă
21 iunie 2023 Matematică – probă scrisă
22 iunie 2023  Limba şi literatura maternă – probă scrisă
28 iunie 2023 Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)
28 – 29 iunie 2023  Depunerea contestaţiilor: 28 iunie între orele 16:00 – 19:00; 29 iunie între orele 08:00 – 12:00
29 iunie – 4 iulie 2023 Soluționarea contestaţiilor
4 iulie 2023  Afişarea rezultatelor finale după soluționarea contestaţiilor


Vezi mai multe informaţii


Înscriere învățământ preșcolar 2022-2023

  • Înscrierile se fac la secretariatul unităţii de luni până vineri orele 8:00-15:00

    Pentru cuprinderea în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, Ministerul Educației a aprobat derularea succesivă a următoarelor etape: 

  • reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze și în anul școlar următor - cu începere din data 16 mai;
  • înscrierea copiilor nou-veniți - cu începere din data de 30 mai. 
Vezi mai multe informaţii